ANUNȚ

CE ESTE A.D.I. APA DÂMBOVIȚA

Asociațiile de dezvoltare intercomunitare sunt o formulă agreată de autoritățile administrației publice locale pentru a furniza în comun servicii publice aflate în propria responsabilitate. Prin asociere, autoritățile administrației publice locale pot asigura un standard de calitate mai ridicat serviciilor publice furnizate cetățenilor din colectivitățile locale membre. Acest instrument vine să compenseze insuficiența fondurilor aflate la disponibilitatea administrației locale și a personalului specializat în atragerea unor finanțări sau chiar imposibilitatea de a răspunde condițiilor impuse de criteriile de eligibilitate prevăzute în programele operaționale.

Obiectivele specifice ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dâmbovița” urmăresc creșterea gradului de conștientizare și informare a autorităților administrației publice locale privind beneficiile conferite de asocierea unităților administrativ teritoriale, stimularea asocierii unităților administrativ teritoriale pentru creșterea calității și eficienței serviciilor publice locale furnizate în comun, și a realizării unor proiecte de dezvoltare viabile, de interes zonal și regional.

Pentru informații suplimentare vă invităm să accesați pagina CONTACT din asest site.