Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE

Caiet de sarcini al Serviciului de alimentare cu apa si canalizare judetul Dambovita

Caiet de sarcini al Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare judeţul Dâmboviţa, actualizat prin Hotărârea nr. 425/14.07.2023

Caiet de sarcini al Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare judeţul Dâmboviţa, actualizat prin Hotărârea nr,  429/26.10.2023

Hotărâre nr. 435/28.11.2023 privind aprobarea completării art. 34 şi a anexelor nr. 8,9,10,11 şi 11.1 din Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din aria de competenţă a unităţilor administrativ - teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmboviţa ca urmare a extinderii ariei de delegare

ACT ADIŢIONAL NR. 37 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

ACT ADIŢIONAL NR. 36 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

ACT ADIŢIONAL NR. 35 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

ACT ADITIONAL NR. 34 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

ACT ADITIONAL NR. 33 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

ACT ADIŢIONAL NR. 32 LA CONTRACTUL DE DELEGARE 

ACT ADITIONAL NR. 31 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

ACT ADITIONAL NR. 30 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

ACT ADITIONAL NR. 29 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

ACT ADITIONAL NR. 28 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

ACT ADITIONAL NR. 27 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

ACT ADITIONAL NR. 26 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

ACT ADITIONAL NR. 25 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

ACT ADITIONAL NR. 24 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

ACT ADITIONAL NR. 23 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

ACT ADITIONAL NR. 22 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

ACT ADITIONAL NR. 21 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

ACT ADITIONAL NR. 20 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

ACT ADITIONAL NR. 19 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

ACT ADITIONAL NR. 18 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

 ACT ADITIONAL NR. 17 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

ACT ADITIONAL NR. 16 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

 ACT ADITIONAL NR.14 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

ACT ADITIONAL NR. 13 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

 ACT ADITIONAL NR. 12 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

ACT ADITIONAL NR. 11 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

 ACT ADITIONAL NR. 10 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

ACT ADITIONAL NR. 9 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

ACT ADITIONAL NR. 8 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

 ACT ADITIONAL NR. 7 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

 ACT ADITIONAL NR. 6 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

 ACT ADITIONAL NR. 5 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

ACT ADITIONAL NR. 4 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

ACT ADITIONAL NR. 3 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

ACT ADITIONAL NR. 2 LA CONTRACTUL DE DELEGARE

 ACT ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE DELEGARE