ANUNȚ

CENTRALIZATOR NOMINAL Privind rezultatele obținute de candidați la PROBA SCRISĂ a concursului pentru ocuparea funcției contractuale vacante de economist în cadrul Aparatului tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița organizat în data de 03 februarie 2021 la sediul instituției

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*