ANUNȚ

PLAN DE SELECȚIE COMPONENTA INIȚIALĂ PENTRU DESEMNAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE – DÂMBOVIȚA S. A.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*